Trustingly Workin' Autograph - You Dont Have Very Far To Go

tänka rätt

Posted Nov. 23, 2015, 7:04 p.m. By kip

Om det ska bli bättre med miljön i dagens samhälle måste någonting hända. Böter åt det som inte källsorterar och återvinner. Kanske göra så att man får mer pengar om man pantar burkar eller om man källsorterar och lämnar in farliga eller giftiga föremål till olika stationer. Om det var mer åt det här hållet så skulle nog fler människor överväga att göra rätt för miljön, åka kommunalt, panta sina burkar och återvinna farliga material som skulle kunna hamna på fel plats, t.ex. där allt förtärs för att sen komma ut i jorden.